TWÓJ PARTNER

W BUDOWNICTWIE

O FIRMIE

W skład Dynamik Budownictwo wchodzą firmy: Dynamik Mariusz Pawłowski oraz Dynamik Ewa Pawłowska.

Jesteśmy firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji inwestycji budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa, bazującą na wieloletnim doświadczeniu wykwalifikowanej kadry inżyniersko-technicznej oraz na szerokich kontaktach z dostawcami, podwykonawcami i projektantami.

Zlecone roboty wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo i solidnie. Jakość wykonanych przez nas robót i ich organizacja zapewniają wywiązywanie się z zawartych umów.

Uczciwość, rzetelność i fachowość to cechy na jakie stawiamy we wzajemnych relacjach zarówno wewnątrz firmy jak i we współpracy z klientami, dostawcami i podwykonawcami. 

ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Roboty inwestycyjne - Generalne Wykonastwo

Realizacja obiektów magazynowo - przemysłowych

Remonty, modernizacje obiektów budowlanych

Budowa budynków mieszkalnych

Budowa obiektów użyteczności publicznej

Rozbiórki

Zobacz nasze ostatnie realizacje >>>